Jakie są warunki naszej współpracy?

 • Dr inż. Michał Modzelewski | Symultaica.com

  Dlaczego świadczę niezależne usługi?

  Dlatego, że na polskim rynku nie istnieją autonomiczne podmioty, które w skuteczny sposób reprezentują ekonomiczne interesy inwestorów, planujących duże zamierzenia budowlane w generatory, wykorzystujące odnawialne nośniki energii.


  Na jakim obszarze Polski działam?

  Usługi świadczę osobiście na terenie całej Polski bez żadnych preferencji w zakresie regionu lub województwa. Ze względów merytorycznych i organizacyjnych preferuję spotkania w miejscu zaplanowanej realizacji inwestycji budowlanej OZE.


  Do kogo skierowana jest moja oferta?

  W szczególności do właścicieli i zarządców nieruchomości wielkopowierzchniowych, w których prowadzona jest działalność produkcyjna lub inna działalność gospodarcza, generująca znaczne zużycie energii elektrycznej w skali pełnego roku.


  Jak nawiązać ze mną kontakt?

  Przed spotkaniem osobistym preferuję kontakt e-mail: m-modzelewski@symultaica.com i/lub rozmowę telefoniczną: +48 508 925 060. Wnioski z pierwszego kontaktu podsumowuję w treści wiadomości e-mail, zawierającej proponowane terminy spotkania.


  Czy możemy porozmawiać online?

  Tak. Do komunikacji zdalnej stosuję najczęściej MS Teams, Video Zoom i Skype. Jeżeli używasz innego komunikatora internetowego to bardzo proszę o podanie mi jego nazwy, abym mógł zawczasu zainstalować go na swoim komputerze.


  Jak wygląda superwizja lokalna?

  Superwizja podzielona jest na 2 części. W pierwszej przeprowadzam osobistą weryfikację uwarunkowań przestrzennych obiektu, zaś w drugiej analizuję faktury za usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz projekt budowlany nieruchomości.


  Czy superwizja lokalna wymaga asysty?

  Podczas realizacji superwizji nieruchomości wskazana jest doraźna obecność przedstawiciela kadry technicznej inwestora. Preferowana jest osoba świadoma schematu funkcjonowania obiektu, tj. energetyk, elektryk lub inny pełnomocnik techniczny.


  Ile trwa realizacja poszczególnych usług?

  Superwizja trwa do 6 godzin. Przygotowanie koncepcji z oceną rentowności to nie więcej niż 10 dni. Na przygotowanie Wniosku o określenie warunków przyłączenia źródła do sieci OSD potrzebuję 8 godzin. SIWZ-y przetagrowe są gotowe w ciągu tygodnia.


  Czy pomagam w zdobyciu finansowania?

  Tak. Istotą mojego wsparcia inwestorów jest możliwość wystąpienia o finansowanie zielonych zamierzeń budowlanych z szerokiego wachlarza dostępnych środków strukturalnych - zarówno europejskich jak i krajowych oraz inwestycyjnych i komercyjnych.


  W jakiej formie otrzymujesz dokumentację?

  Przygotowane dokumenty koncepcyjne wraz z analizą opłacalności otrzymujesz w formacie .pdf na wskazany przez Ciebie adres skrzynki e-mail. Jednocześnie na zdefiniowany adres stacjonarny wysyłam kurierem drukowaną wersję dokumentacji.


  Na jaki okres udzielam rękojmi ustawowej?

  Na okres 5 lat pomimo, iż Kodeks cywilny nakazuje udzielenia 2-letniej rękojmi na wady fizyczne i prawne. Po otrzymaniu dokumentacji masz czas na wniesienie uwag. Dokumentację generuję w sposób, który pozwala inwestorowi na zrozumienie istoty zamierzenia.


  Jakie są koszty świadczonych usług?

  Koszt pakietu zawierającego superwizję lokalną, koncepcję i analizę opłacalności ma charakter ryczałtowy i zależy od parametrów elektrycznych. Po wykonaniu usługi wystawiam fakturę z 23% VAT. Koszt moich usług stanowi w dotacjach koszt kwalifikowany.


  Jaka jest forma prawna współpracy?

  Na realizację zadań zawieramy umowę o świadczenie usług. Umowy zawieram podpisem lub online np. via Certum.pl. W przypadku doraźnych zleceń wystarczy oświadczenie woli na adres: m-modzelewski@symultaica.com, zgodnie z Art. 60 Kodeksu cywilnego.


  Czy gwarantuję bezstronność?

  Tak, gdyż nie jestem związany żadną umową z jakimkolwiek podmiotem wykonawczym. Wobec powyższego moje usługi na rzecz inwestorów nie noszą żadnych znamion konfliktu interesów i dają gwarancję pełnej niezależności merytorycznej.


  Czy pełnię rolę wykonawcy elektrowni?

  Nie, nie pełnię funkcji wykonawcy. Zakres moich usług obejmuje obsługę pełnego procesu inwestycyjnego w sposób, który gwarantuje inwestorowi najwyższą jakość przedmiotu inwestycji i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa branżowego.